دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F
دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F

دریل بتن کن ۴ کیلویی 32F

250,000تومان

توضیحات محصول

متعلقات: کیف BMC، سه نظام اضافه، واسطه سه نظام، دوعدد قلم، سه عدد مته، قوطی گریس