چکش تخریب چیست ؟

چکش تخریب همانطور که از اسمش پیداست برای تخریب کردن اجسام مانند سنگ ها ی سخت و دیوار استفاده می شود. این دستگاه بسیار قدرتمند می باشد . مثلا اگر بخواهید بر روی یک دیوار بتنی یک پنجره نصب کنید، چکش تخریب ها بهترین وسیله ای است که می توانید از آن کمک بگیرید. برای تخریب کردن همه نوع  بتن ، بلوک ، کاشی می توان از آن استفاده کرد. پس صرفا مخصوص محیطهای خاصی نیست هر محیطی که ضخامت زیادی را داشته باشد، چکش تخریب، برای تخریب آن مورد استفاده قرار می گیرد.  شکل چکش تخریب درواقع بزرگ ، دارای یک دسته ی بلند و بدنه ی سنگین می باشد. بتن کن ها برای سوراخکاری و کنده کاری دیوارها بکار می روند و بیشتر برای نصب و تاسیسات از آنها استفاده می کنند. وزن بتن کن ها سبکتر از وزن چکش تخریب می باشد. بتن کن ها و چکش تخریب بسته به نوع کاربردشان، انواع مختلفی دارند. چکش تخریب برای کارهای سبک و سنگین انواع گوناگونی دارند ولی بتن کن ها به دوسته ی چهار شیار و پنج شیار دسته بندی می شوند.